StartPay

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR
1. INTRODUCERE

Prezenta politica cu privire la confidențialitatea datelor cu caracter personal vă oferă detaliile cu privire la modul in care sunt colectate și procesate datele personale de catre StartPay Services S.R.L. cu sediul în Bucuresti, sector 1, înregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/8069/2009, având cod unic de inregistrare fiscala RO25799133 (denumita in continuare „StartPay” sau „Societatea”), atunci cand utlizati echipamentele noastre self service sau prin utilizarea site-ului nostru www.startpay.ro.

Prin furnizarea datelor dvs. către noi, ne garantați că aveți peste 16 ani. In cazul in care aveti mai putin de 16 ani, va rugamparitii sa ne contacteze. Am desemnat un Responsabil cu Protecția a Datelor care se va ocupa pentru noi de probleme privind confidențialitatea. Dacă aveți orice întrebări cu privire la prezenta notă de confidențialitate, vă rugăm să luați legătura cu Ofițerul de Protecție a Datelor folosind detaliile menționate mai jos: radu@plesca.ro.

Societatea actioneaza si prelucreaza date cu caracter persoanl la imputernicire clientilor sai, operatori de date cu caracter personal. Astfel, societatea are calitate de persoana imputernicita, in intelesul Regulamentului. Este foarte important ca informațiile pe care le deținem despre dvs. să fie corecte și actualizate. Vă rugăm să anunțați furnizorul de servicii, entitate ce detine calitatea de operator de date cu caracter personal in relatia cu Dvs, în orice moment modificările în datele dvs.

2. CE DATE COLECTĂM DESPRE DVS.

Date cu caracter personal înseamnă orice informații care pot identifica o persoană. Acestea nu includ date anonime. Procesa tipuri de date personale despre dvs. astfel cum este stabilit de catre furnizorul de servicii cu care va aflati intr-o relatie contractuala de orice fel. Putem de asemenea procesa Datele Agregate din datele dvs. cu caracter personal, dar aceste date nu relevă identitatea dvs. și prin urmare nu sunt date cu caracter personal. Un exemplu este atunci când revizuim Datele de utilizare pentru a aplica procentul paginii web folosind o caracteristică specifică a site-ului nostru. Dacă legăm Datele Agregate de datele dvs. cu caracter personal astfel încât puteți fi identificate din acestea, atunci se consideră date cu caracter personal.

DATE SENSIBILE

Nu colectăm nicio dată sensibilă despre dvs. Datele sensibile se referă la date care includ detalii despre rasa sau etnia dvs., convingeri religioase sau filosofice, viața sexuală, orientarea sexuală, opinii politice, apartenența la sindicate, informații despre sănătate dvs. și date genetice și biometrice. Nu colectăm nicio informație despre convingeri și infracțiuni penale.

3. CUM COLECTĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Colectăm datele despre dvs. printr-o varietate de metode inclusiv:

Interacțiuni directe: Comandați/utilizati echipamentele noastre pentru plata serviciilor sau produselor.

Surse terțe: Putem primi date cu caracter personal despre dvs. de la furnizorii de servicii cu care sunteti intr-o relatie contractuala, doar in situatia unor rectificari ale detaliilor cu privire la platile efectuate de catre Dvs prin intermediul echipamentelor noastre.

4. CUM FOLOSIM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Vom folosi datele dvs. cu caracter personal când se permite din punct de vedere legal. Utilizările cele mai frecvente ale datelor dvs. cu caracter personal sunt:
• In vederea procesarii platilor efectuate de catre dvs pentru furnizorii de servicii.
• Dacă este necesar în interesele noastre legitime (sau cele ale unei terțe părți) și interesele și drepturile dvs.
fundamentale nu depășesc acele interese.
• Dacă trebuie să respectăm o obligație legală sau statutară.

În general, nu ne bazam pe consimțământ ca un motiv legal pentru prelucrarea datelor personale, putem procesa datele dvs. cu caracter personal doar in scopul indeplinirii obligatiilor noastre contractuale avute fata de furnizorul Dvs de servicii, strict in limita si in baza instructiunilor avute de la acesta.

Vom utiliza doar datele dvs. cu caracter personal în scopul în care le-am colectat si in conformitate cu instructiunile Furnizorului de servicii.

5. DIVULGAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

Vom divulga datele dvs. cu caracter personal în scopul în care le-am colectat si in conformitate cu instructiunile Furnizorului de servicii. Le cerem tuturor terțelor părți cărora le transferam datele să respecte securitatea datelor dvs. cu caracter personal și să le prelucreze în conformitate cu legea. Vom permite acestor terțe părți să proceseze datele dvs. cu caracter personal în scopurile specificate și în conformitate cu instrucțiunile noastre.

6. TRANSFERURI INTERNAȚIONALE

Nu transferăm datele dvs. cu caracter personal în afara Spațiului Economic European (SEE).]

7. SECURITATEA DATELOR

Am implementat măsurile adecvate de securitate pentru a împiedica ca datele dvs. cu caracter personal să fie pierdute, utilizate sau accesate accidental, modificate sau divulgate în mod neautorizat. De asemenea, limităm accesul la datele dvs. personale acelor angajați, agenți, contractanți și altor terțe părți care au o nevoie comercială de a cunoaște datele respective. Aceștia vor procesa datele dvs. personale la instrucțiunea noastră și se supun obligației de confidențialitate. Am implementat proceduri pentru a trata orice încălcare suspicioasă a datelor cu caracter personal și vă vom notifica pe dvs. și orice autoritate de reglementare competentă cu privire la încălcare, atunci când suntem obligați legal să acționăm astfel.

8. REȚINEREA DATELOR

Vom reține datele dvs. cu caracter personal in conformitate cu instructiunile Furnizorului de servicii sau in conformitate cu orice cerință legală, contabilă sau de raportare.

9. DREPTURILE DVS. LEGALE

În anumite circumstanțe, aveți anumite drepturi în conformitate cu legile privind protecția datelor cu privire la datele dvs. cu caracter personal. Aceste includ dreptul de a:
• Cere acces la datele cu caracter personal.
• Cere corectarea datelor dvs. cu caracter personal.
• Cere ștergerea datelor dvs. cu caracter personal.
• Contesta prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.
• Cere restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.
• Cere transferul datelor dvs. cu caracter personal.
• Dreptul de a retrage consimțământul, daca e cazul.

Exercitarea oricarui drept din cele enumerate mai sus se va face in fata furnizorului de servicii cu care sunteti intr-o relatie contractuala.

11. FIȘIERE COOKIE

Puteți seta browser-ul dvs. să refuze toate sau anumite fișiere cookie de navigare, sau să vă anunțe când site-urile setează sau accesează fișiere cookie. Dacă dezactivați sau refuzați cookie-urile, vă rugăm să observați dacă anumite părți din acest site pot deveni inaccesibile sau sa nu funcționeze corect. Pagina web www.startpay.ro nu folosim decat cookie-uri functionale, necasare funtionarii normale a acestuia